Orienteringsløb

Kontaktperson

 

Generel information

Michael Knudsen   Orientering dyrkes hos HBK Sport CPH i samarbejde med mange andre firmaklubber i en fælles klub "FSK Orientering" der er medlem af "Dansk Orienterings Forbund".
Det giver os mange fordele, f. eks. kan vi deltage i orienteringsløb over alt i Danmark og resten af verdenen.

FSK Orientering arrangerer hvert år 4-5 løb, hvor der kun deltager løbere fra firmaklubberne. Disse løb bliver opført i kalenderen på denne side.

Der er meget information at hente på FSK Orienterings hjemmeside.
Michael Knudsen